پرش چند دختر و پسر از ارتفاع ۴ کیلومتری آسمان تهران

مجله مراحم؛ تعدادی از چتر بازان سقوط آزاد با انجام حرکات مختلف و پرش های دونفره (تندم) و پرش با لباس خفاشی از ارتفاع ۱۳۰۰۰ پایی از هواپیمای Y۱۲ پریدن. در ایران معمولا بدلیل اینکه پرش ها از هلی کوپتر انجام می شود چتر ریزی در ارتفاع ۴۰۰۰ پایی است و در این پرش از ۱۳۰۰۰ پایی چتر بازان تا ۵۵ ثانیه می تواند سقوط کند.
 
 
 
پرش دختر چترباز تهرانی, پرش چتربازان تهرانی, پرش سقوط آزاد در تهران, سقوط آزاد دختران ایرانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: