پرتاب نارنجک به ماشین پلیس و آتش نشانی در چهارشنبه سوری

پرتاب نارنجک به ماشین پلیس و آتش نشانی

مجله مراحم؛ در شب چهارشنبه آخر سال حتی به ماشین پلیس و آتش نشانی هم رحم نکردند و عده ای به عوامل خدمت رسان حمله کرده و به طرف آنها مواد منفجره پرتاب کردند که متاسفانه باعث مصدوم شدن چند سرباز و عوامل اتشنشانی شد.

در شب چهارشنبه آخر سال یک سرهنگ پلیس راهور و یک سرباز که در بلوار هاشمیه مشهد برای اینجا نظم رفت و آمد در منطقه حضور داشتند، به خاطر پرتاب ترقه انفجاری به شدت مجروح و در بیمارستان فارابی مشهد بستری شدند.

پرتاب نارنجک به ماشین پلیس و آتش نشانی

پرتاب نارنجک به ماشین پلیس و آتش نشانی,حمله به ماشین پلیس,آتشنشانی در چهارشنبه سوری
پرتاب نارنجک به ماشین پلیس در چهارشنبه سوری

پرتاب نارنجک به ماشین پلیس و آتش نشانی,حمله به ماشین پلیس,آتشنشانی در چهارشنبه سوری پرتاب نارنجک به ماشین پلیس و آتش نشانی,حمله به ماشین پلیس,آتشنشانی در چهارشنبه سوری

 پرتاب ترقه به آتشنشانی در چهارشنبه سوری

  پرتاب نارنجک به ماشین پلیس و آتش نشانی,حمله به ماشین پلیس,آتشنشانی در چهارشنبه سوری پرتاب نارنجک به ماشین پلیس و آتش نشانی,حمله به ماشین پلیس,آتشنشانی در چهارشنبه سوری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: