پرت شدن دو کودک از طبقه چهارم فروشگاه + تصاویر

پرت شدن دو کودک از طبقه چهارم فروشگاه + تصاویر

پرت شدن دو کودک از پله‌ها

سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید

مجله مراحم : شادی یک خانواده بر اثر یک بی احتیاطی به فاجعه ای غم بار تبدیل شد. این زن وشوهر به همراه فرزندان خردسال ۲ و ۳ ساله شان به مرکز خریدی در شرق چین رفته و سرگرم محیط بودند. در یک لحظه پسر بچه بازیگوش از نرده های طبقه چهارم خم شده و ناگهان به پایین سقوط می کند.

اما اتفاق به همین جا ختم نمی شود، دختر بچه ۳ ساله آنها هم در همان لحظه به پیروی از برادرش به پایین خم می شود و حادثه را تلخ تر و و حشتناک تر از قبل می کند. تلاش پدر و مادر شوکه شده برای نگهداشتن فرزند دوم بی نتیجه مانده و شدت ضربه وارد شده جان هر دو کودک را در یک لحظه می گیرد.

تصاویر زیر حال و روز پدر و مادر گریان را بر سر جنازه دو کودک خردسالشان به خوبی نشان خواهد داد.

پدر و مادر گریان را بر سر جنازه دو کودک خردسالشان

 
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید
 
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید
پرت شدن دو کودک از پله‌های فروشگاه , سقوط از طبقه چهارم فروشگاه هنگام خرید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: