پرنده ها محبت این دختر را با هدیه جبران میکنند ! + تصاویر

پرنده ها محبت این دختر را با هدیه جبران میکنند ! + تصاویر

دختری که پرنده ها برایش هدیه می آورند

 

دختر هشت ساله‌ای به نام “گابی” روزهاست کا برای پرندگان جعبه‌هایی قرار داده و در روزهای سرد مقداری غذا برای آن‌ها در این جعبه‌ها می‌ریزد.

پرندگانی هم که گابی به آن‌ها توجه می‌کند به پاس قدرانی از او برایش اشیایی را می‌آورند. اشیایی که هرچند از لحاظ مادی بی ارزش هستند اما گابی آن‌ها را بسیار دوست دارد. این دختر هشت ساله تمام اشیایی را که این پرندگان آورده‌اند به صورت مرتب دسته بندی کرده و در جعبه‌ای نگهداری می‌کند.

 
 هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای"گابی" , غذا دادن به پرنده ها
هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای”گابی” , غذا دادن به پرنده ها
 
 هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای"گابی" , غذا دادن به پرنده ها
هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای”گابی” , غذا دادن به پرنده ها

 

  هدیده پرنده ها برای”گابی

 
 هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای"گابی" , غذا دادن به پرنده ها
هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای”گابی” , غذا دادن به پرنده ها
 
 هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای"گابی" , غذا دادن به پرنده ها
هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای”گابی” , غذا دادن به پرنده ها
 
 هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای"گابی" , غذا دادن به پرنده ها
هدیه پرنده ها برای دختر , هدیه برای دختر , هدیه پرنده ها , هدیده پرنده ها برای”گابی” , غذا دادن به پرنده ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: