پرونده زن تهرانی که سر همسرش را برید + عکس

پرونده زن تهرانی که سر همسرش را برید ، سربریدن یک مرد توسط همسرش ، بریدن سر شوهر توسط زن تهرانی

ماموران با حضور در محل با جسد تکه تکه شده مردی که در پتو بسته بندی شده بود، روبرو شدند.

جزئیات پرونده زن تهرانی

همچنین ، بازپرس ایلخانی از شعبه هشتم دادسرای امور جنایی
همراه ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی در صحنه جنایت حاضر شدند.

تیم ویژه همسر سابق این مرد را که عامل این قتل هولناک بود دستگیر کردند .
در بررسی های ابتدایی مشخص شد این زن شوهر سابقش را با ضربات چاقو به قتل رسانده
و در ادامه با بریدن سر و یک دست قصد داشته جسد پتوپیچ شده را
سوار بر تاکسی به محل دیگری انتقال دهد
که از سوی یکی همسایه ها شناسایی و دستگیر شده بود.

سربریدن یک مرد توسط همسرش

سربریدن یک مرد توسط همسرش

 

همسایه این زن به ماموران گفت:
در حال بیرون رفتن از ساختمان بودم که زن همسایه را دیدم
و رد خون های ریخته شده به کنار این زن رسیده بود و این درحالی بود که
بسته پتو پیچ شده در کنارش قرار داشت
و سرگرم صحبت با راننده تاکسی بود که در همین لحظه راننده تاکسی از خودرو پیاده شد
و زمانیکه به نزدیکی زن همسایه رسید دست یک مرد را در میان پتو دید
و با جیغ و فریاد از مردم کمک خواست
و من نیز به کمکش رفتم و توانستیم زن همسایه را دستگیر کنیم.

صبح شنبه عامل جنایت برای اعتراف در دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در برابر بازپرس ایلخانی قرار گرفت و گفت:
در طول زندگی ام حقارت های زیادی از سوی همسرم دیده بودم.

سربریدن یک مرد توسط همسرش

 

بریدن سر شوهر توسط زن تهرانی

وی افزود: ۱۵ سال قبل از همدیگر جدا شدیم
اما بعضی اوقات به دیدنم می آمد تا اینکه از دخترم شنیدم که پدرش اعتیادش را ترک کرده
و از من خواست که دوباره با هم زندگی کنیم اما هنوز چند روزی نگذشته بود
که متوجه شدم شوهرم هنوز اعتیاد دارد
و چون در این سالها نیز او مرا تحقیر کرده بود به فکر انتقام گیری افتادم.

این زن گفت: روز حادثه به بهانه دیدن او را به خانه کشاندم
و غذایش را مسموم کردم و وقتی بیهوش شد او را هدف ضربات چاقو قرار دادم و سرش را بریدم.

دختر این زن که در دادسرا حاضر شده بود نیز به بازپرس پرونده گفت:
مادرم انسان خوبی است و باور نمی کنم که مادرم دست به این جنایت زده باشد.

بنا به این گزارش، عامل جنایت برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس ایلخانی
در اختیار ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: