پرچم آمریکا روی زمین مهرآباد به نشانه اعتراض + عکس

 پرچم آمریکا روی زمین مهرآباد به نشانه اعتراض + عکس

نصب پرچم آمریکا روی زمین در فرودگاه مهرآباد به نشانه اعتراض به تصمیم ترامپ

نصب پرچم آمریکا روی زمین در فرودگاه مهرآباد

 
 نصب پرچم آمریکا روی زمین در فرودگاه مهرآباد , نصب پرچم آمریکا روی زمین , پرچم آمریکا روی زمین در فرودگاه مهرآباد  پرچم آمریکا روی زمین مهرآباد به نشانه اعتراض
نصب پرچم آمریکا روی زمین در فرودگاه مهرآباد , نصب پرچم آمریکا روی زمین , پرچم آمریکا روی زمین در فرودگاه مهرآباد پرچم آمریکا روی زمین مهرآباد به نشانه اعتراض
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: