پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام درباره سگ

پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام درباره سگ و نماز خواندن پرستو صالحی در کنار سگ را ببینید.

پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام درباره سگ

پرستو صالحی یکی از بازیگران پر حاشیه سینما و تلویزیون است که
هر چند ماه یکبار سوزه رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی میشود
او همیشه جنجال های مختلفی را با موضوعات متفاوت به راه می اندازد
که شاید یکی از شگردها در اوج توجه ماندن است!

این بازیگر در صفحه اینستاگرامش عکس از یک سگ را در کنار سجاده
نماز منتشر کرده و به تعریف و تمجید از سگ پرداخته است که سگ شعور دارد و به سجاده نماز پا نمیگذارد!

نماز خواندن پرستو صالحی در کنار سگ

پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام درباره سگ

همه میدانیم که سگ یکی از حیوانات نجس است و ورود او به حریم
خانواده به خصوص در خانواده های مذهبی ممنوع میباشد چه برسد به قرار دادن آن در کنار سجاده نماز !

کاربران شبکه های اجماعی با دیدن این تصویر حسابی عصبی شده
و به او حمله کردند و کامنت های انتقادی زیادی را برای او فرستادند که در ادامه مشاهده میکنید.

انتقاد کاربران از پست جنجالی پرستو صالحی

پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام درباره سگنماز خواندن پرستو صالحی در کنار سگ پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام درباره سگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: