پسری که تغییر جنسیت داد و ملکه زیبایی شد! +تصاویر

پسری که تغییر جنسیت داد و ملکه زیبایی شد

پسری که تغییر جنسیت داد و ملکه زیبایی شد مجله مراحم: جکی گرین که سابقا جک نام داشت پسر نوجوانی بود که روحیاتی دخترانه داشت و حالا یک دختر است. او در تولد ۱۶ سالگی در تایلند و با کی عمل جراحی ۷ ساعته تغییر جنسیت داد.

وی ۴ بار قصد خودکشی داشت.اگرچه او یک پسر بود اما همیشه رفتارهای دخترانه داشت و لباس دخترانه میپوشید و با اسباب بازیهای دخترانه بازی میکرد.

خانواده اش بالاخره با این موضوع کنار آمدند که وی یک دختر است که در جسمی پسرانه متولد شده است و با پرداخت ۲۸۰۰۰ پوند وی را به آرزویش رساندند.

او اکنون یک مدل است و در رقابتهای دختر شایسته انگلستان به مرحله نیمه نهایی راه یافته است. او میگوید اگرچه شاید عجیب به نظر برسد اما میخواهم دختر شایسته بریتانیا باشم.

تغییر جنسیت دادن و ملکه زیبایی شدن

پسری که تغییر جنسیت داد و ملکه زیبایی شد پسری که تغییر جنسیت داد و ملکه زیبایی شد

پسری که تغییر جنسیت داد و ملکه زیبایی شد

پسری که تغییر جنسیت داد و ملکه زیبایی شد و تغییر جنسیت دادن و ملکه زیبایی شدن و ملکه زیبایی شدن پسری که تغییر جنسیت داده است,تغییر جنسیت ملکه زیبایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: