پسر هندی با دوپای اضافه ! + تصاویر

  پسر هندی با دوپای اضافه ! + تصاویر

تنها انسان چهارپای جهان!

 

مجله مراحم : جوان ۲۲ ساله هندی که با دو پای اضافی به دنیا آمده امیدوار است پزشکان بتوانند دو عضو اضافی را از تنش جدا کنند تا بتواند مانند دیگران زندگی کند.
 

 

“آرون کومار” جوان ۲۲ ساله روستایی است که همراه با دو پای اضافی که در پائین کمرش قرار گرفته به دنیا آمده است. او اکنون پس از سال ها تحمل اعضای اضافی پس از آنکه رسانه های اجتماعی مشکل نادر زندگی او را بازتاب دادند در دهلی نو تحت آزمایشات پزشکی قرار گرفته است.
 
او که اکنون به کمک مراکز خیریه دهلی نو برای جراحی و جداسازی اعضای اضافی امیدوار است آرزو می کند پس از عمل جراحی بتواند به زندگی عادی خود باز گردد. با این حال اینکه پاهای اضافی آرون دارای احساس هستند باعث شده برخی پزشکان درباره خطرناک بودن عمل جراحی به او هشدار بدهند. پدر و مادر این جوان زمانی که او تازه به دنیا آمده بود سراسر هند را برای درمان او زیرپا گذاشتند اما همان زمان نیز هشدار جراحان درباره خطرات جداسازی اعضای اضافی آنها را ناامید کرده بود.
 
با این حال از چندی پیش رسانه ها و شبکه های اجتماعی به انتشار تصاویر و گزارش از زندگی و مشکل پاهای اضافی آرون پرداختند و توانستند توجه یک مرکز تحقیقات پزشکی در دهلی نو را برای کمک به او جلب کنند. جراحان و متخصصان این مرکز با دعوت از آرون او را تحت آزمایشات مختلف قرار داده اند تا بفهمند آیا امکان جراحی و جداسازی دو پای اضافی وجود دارد یا نه.
 
 پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
 
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
 
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
 
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
 
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
 
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
پسر هندی با دوپای اضافه ! , این پسر هندی تنها انسان چهارپای دنیاست
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: