پس از اينکه استالین فوت کرد (داستانک)

داستانک , داستان کوتاه, داستان های زیبا

پس از اينکه استالین فوت کرد….
خروشچف جانشین او ، در کنگره حزب کمونیست شروع به بازگویی جنایات استالین نمود.
همه حاضرین تعجب کرده بودند که چگونه یک رهبر از رهبر پیشین این چنین تند انتقاد می کند!
در حین سخنرانی که سالن مملو از جمعیت بود ناگهان فردی خطاب به خروشچف فریاد زد : “پس تو آن زمان کجا بودی؟”
سالن ساکت شد.
خروشچف رو به جمعیت گفت : “چه کسی این پرسش را پرسید؟”
هیچکس پاسخ نداد.
دوباره گفت : “کسی که این پرسش را کرد ، بایستد!”
اما هیچ کس بلند نشد.

خروشچف در حالی که لبخند بر لب داشت گفت: “در آن زمان من جای تو نشسته بودم!”

 

خروشچف

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: