پلاسکو آتیش گرفت ، بریم سلفی بگیریم

 مزاحمت مردم برای کمک به امداد رسانان

حضور مردم در محل حادثه ساختمان پلاسکو ، مانع از امدادرسانی شده بود.

ماموران برای دور کردن مردم و باز کردن راه امدادرسانان به زور متوسل شده‌ بودند. / ایسنا

جمعیت زیاد حاضر در محل حادثه حریق ساختمان پلاسکو کار امدادرسانی را بسیار دشوار کرده بود در تصایر زیر نمایی تاسف‌برانگیز از حضور مردم روی ماشین آتشنشانی برای گرفتن عکس و فیلم را مشاهده می‌کنید.

سلفی با پلاسکو,کاریکاتور سلفی با حادثه,کاریکاتور سلفی گرفتن,مزاحمت مردم برای کمک به امداد رسانان,ازدحام جمعیت مانع از کمک رسانی به حادثه دیدگانسلفی با پلاسکو,کاریکاتور سلفی با حادثه,کاریکاتور سلفی گرفتن,مزاحمت مردم برای کمک به امداد رسانان,ازدحام جمعیت مانع از کمک رسانی به حادثه دیدگانکاریکاتور سلفی با حادثه,کاریکاتور سلفی گرفتن,مزاحمت مردم برای کمک به امداد رسانان,ازدحام جمعیت مانع از کمک رسانی به حادثه دیدگان

 سلفی با پلاسکو

کاریکاتور سلفی با حادثه,کاریکاتور سلفی گرفتن,مزاحمت مردم برای کمک به امداد رسانان,ازدحام جمعیت مانع از کمک رسانی به حادثه دیدگان کاریکاتور سلفی گرفتن,مزاحمت مردم برای کمک به امداد رسانان,ازدحام جمعیت مانع از کمک رسانی به حادثه دیدگان کاریکاتور سلفی,سلفی با پلاسکو,کاریکاتور سلفی با حادثه,کاریکاتور سلفی گرفتن,مزاحمت مردم برای کمک به امداد رسانان,ازدحام جمعیت مانع از کمک رسانی به حادثه دیدگان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: