پله برقی یک مرد را بلعید + تصاویر

عاقبت مرگبار شیرین کاری مسافر در ایستگاه مترو

در تصاویری که به تازگی منتشر شده است سرانجام ناخوشایند شیرین کاری مسافری در یک ایستگاه مترو را نشان می دهد. این مرد در ابتدا تلاش کرد تا از پله های یک پله برقی که به سمت بالا در حرکت بود به پایین برود. وی بعد از خسته شدن تصمیم می گیرد تا با سر خوردن بین رمپ وسط دو پله برقی بقیه راه را طی کند که در لحظه آخر  به یک شی نصب شده روی رمپ برخورده کرده و به داخل پله برقی مخالف سقوط می کند و پله برقی نصف بدنش را می بلعد.

بلعیده شده توسط پله برقی

مرگ با پله برقی,پله برقی یک مرد را بلعید,عاقیت شیرین کار روی پله برقی

عاقبت مرگبار شیرین کاری روی پله برقی

مرگ با پله برقی,پله برقی یک مرد را بلعید,عاقیت شیرین کار روی پله برقی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: