پلی که به پل آه و افسوس ها معروف است ! + تصاویر

 

پلی که به پل آه و افسوس ها معروف است ! + تصاویر

پل آه و افسوس در ایتالیا

مجله مراحم : پل افسوس ها و یا پل آه یکی از دیدنیهای ونیز ایتالیا پلی است که یک طرف آن دادگستری و طرف دیگر زندان است و زندانیها پس از دادگاهی از طریق این پل روانه زندان می شدند و روی پل افسوس می خوردند. پل افسوس یکی از جاذبه های گردشگری ونیز و دیدنیهای ایتالیاست.

این پل معروف آغاز قرن هفدهم برای اتصال زندان قدیمی به اتاق بازجویی در کاخ دوج ساخته شده. با این حال وجود این پل منظره زیبایی به کانال بخشیده و به عنوان یکی از بهترین نمونه های معماری پل در جهان شناخته شده.

 

پل افسوس ها و یا پل آه یکی از دیدنیهای ونیز ایتالیا

پل آه و افسوس در ایتالیا دیدنیهای ونیز ایتالیا پل افسوس ها و یا پل آه پل افسوس ها و یا پل آه در ونیز

پل آه و افسوس در ایتالیا دیدنیهای ونیز ایتالیا پل افسوس ها و یا پل آه پل افسوس ها و یا پل آه در ونیز پل آه و افسوس در ایتالیا دیدنیهای ونیز ایتالیا پل افسوس ها و یا پل آه پل افسوس ها و یا پل آه در ونیزپل آه و افسوس در ایتالیا دیدنیهای ونیز ایتالیا پل افسوس ها و یا پل آه پل افسوس ها و یا پل آه در ونیز پل آه و افسوس در ایتالیا دیدنیهای ونیز ایتالیا پل افسوس ها و یا پل آه پل افسوس ها و یا پل آه در ونیز

پل آه و افسوس در ایتالیا دیدنیهای ونیز ایتالیا پل افسوس ها و یا پل آه پل افسوس ها و یا پل آه در ونیز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: