پل شکاف رودخانه در هلند +تصاویر

به گزارش مجله مراحم؛ آیا تا بحال دوست داشته اید جای اصحاب حضرت موسی باشید زمانی که از میان رودخانه رد میشدند.حالا میتوانید برای پیدا کردن این حس به هلند سفر کنید. این پل بسیار جالب توسط گروه طراحی RO و AD طراحی شده است. از دور به نظر میرسد که پل غرق شده است .

 

پل شکاف رودخانه در هلند +تصاویر,پلی که رودخانه رو شکافته,پل عجیب در هلند,پل زیبا در هلند,پل درون آب رودخانهپل شکاف رودخانه در هلند +تصاویر,پلی که رودخانه رو شکافته,پل عجیب در هلند,پل زیبا در هلند,پل درون آب رودخانهپل شکاف رودخانه در هلند +تصاویر,پلی که رودخانه رو شکافته,پل عجیب در هلند,پل زیبا در هلند,پل درون آب رودخانهپل شکاف رودخانه در هلند +تصاویر,پلی که رودخانه رو شکافته,پل عجیب در هلند,پل زیبا در هلند,پل درون آب رودخانهپل شکاف رودخانه در هلند +تصاویر,پلی که رودخانه رو شکافته,پل عجیب در هلند,پل زیبا در هلند,پل درون آب رودخانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: