پمپ بنزین های سقفی در شهر سئول + تصاویر

پمپ بنزین های سقفی در شهر سئول + تصاویر

پمپ بنزین های شهر سئول در کره جنوبی

مجله مراحم : در برخی پمپ بنزین های شهر سئول در کره جنوبی نازل های بنزین از سقف آویزان هستند و توجه به جهت باک خودرو در هنگام بنزین زدن ضرورتی ندارد.

 

 
 پمپ بنزین های سقفی در شهر سئول , پمپ بنزین های سقفی
پمپ بنزین های سقفی در شهر سئول , پمپ بنزین های سقفی
 
 پمپ بنزین های سقفی در شهر سئول , پمپ بنزین های سقفی
پمپ بنزین های سقفی در شهر سئول , پمپ بنزین های سقفی
 
 پمپ بنزین های سقفی در شهر سئول , پمپ بنزین های سقفی
پمپ بنزین های سقفی در شهر سئول , پمپ بنزین های سقفی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: