پنهان شدن یک مار درون کلم در بازار تره بار (عکس)

پنهان شدن یک مار درون کلم در بازار تره بار

ماری که درون یک کلم جاسازی شده بود و توسط یک شهروند شیرازی مشاهده شد.

پنهان شدن یک مار درون کلم

مار درون کلم,جاسازی مار درون کلم,پنهان شدن مار درون کلم
مار درون کلم,جاسازی مار درون کلم,پنهان شدن مار درون کلم

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: