فیلم: پنگونی که هرسال به دیدار پیرمرد میرود

این پنگوئن هر سال ۵۰۰۰مایل سفر میکند
تا پیرمردی که سال ۲۰۱۱،در ساحل ریودوژانیرو نجاتش داده بود را ببیند.

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: