پوستر شورای شهر به شکل آگهی ترحیم +عکس

پوستر شورای شهر به شکل آگهی ترحیم

در بازار تنگاتنگ شورای شهر هر نامزد انتخاباتی با سبک و ترفندهای خاص خود سعی در جلب نظر مردم به سمت خود را دارند که البته اینگونه از تبلیغات تاثیر مستقیم بر روی نظر مردم خواهد داشت.

پوستر شورای شهر به شکل آگهی ترحیم

در مجله مراحم تصاویر زیادی را از پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای شورای شهر منتشر کرده ایم که هر کدام در نوع خود متفاوت و جالب بودند اما اینباره پوستر تبلیغاتی یکی از نامزدهای شورای شهر بابل را مشاهده خواهید کرد که به سبک و طرح اگهی ترحیم طراحی شده و در سطح شهر بابل منتشر شده است.

پوستر تبلیغاتی محمدرضا بابایی درزی نامزد شورای شهر بابل

پوستر شورای شهر به شکل آگهی ترحیم

پوستر شورای شهر به شکل آگهی ختم

 

این نامزد شورای شهر به دلیل جلوگیری از اسراف و هزینه های گزاف و شلوغ نکردن خیابان ها ستاد انتخاباتی تشکل نداده ، خودشان به تنهایی در خیابان های بابل اقدام به تبلیغات میکنند و از مردم میخواهد که به او رأی بدهند.

بازمانده ای از نسل ببرمازندران ببربابلی مازندران
بازمانده ای از نسل ببر مازندران
ببر بابلی مازندران

محمد رضا بابایی درزی حتی یک عکس به دیوارهای شهر نزد و فقط خود را به مکانی که دیگران عکس میچسباندند چسبانده که حداقل یک عکس واقعی با دیوارهای شهرم داشته باشد اما بدون آلودگی دیوارهای شهر.

 

بازمانده ای از نسل ببر مازندران – ببر بابلی مازندران ( تبلیغاتی متفاوت ) :

حتی برای این نوع تبلیغات ایشون را بازداشت کردند

و با ایجاد مزاحمت مانع از تبلیغات کامل شده ولی با انرژی مثبت خود و بدون کمک گرفتن اطرافیان و حتی دانشجویانشان به تنهایی طرح ها را آماده و دو ماه قبل از انتخابات تکمیل کردند

تنها آگهی دوطرفه و یکطرف طنز و یکطرف اصل که در نوع خودش در ایران بی نظیر بوده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: