پوشش جدید پرستارها + عکس

پوشش جدید پرستارها

در پی مراسمی از چادر و پوشش مخصوص مراکز درمانی و بهداشتی رونمایی شد. 

این چادر مخصوص پرستاران و کادر پزشکی مراکز درمانی میباشد که از این پوشش میتوانند استفاده کنند.

مراسم رونمائی از اولین پوشش چادر مخصوص بیمارستان ها و مراکز درمانی

پوشش جدید پرستارها

پوشش جدید پرستارها

چادر جدید مخصوص پرستارها

رونمائی از چادر مخصوص بیمارستان ها

واکنش معاون پرستاری وزارت بهداشت به رونمایی از لباس جدید پرستاران در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور

?معاون پرستاری وزارت بهداشت تاکید می کند؛ لباس جدید پرستاری رونمایی شده در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با مبانی علمى و کارشناسى پوشش های پزشکی و پرستاری مغایرت دارد

? تصمیم مذکور درسطح وزارت بهداشت به هیچ عنوان مورد تایید نیست و توصیه مى شود که ازاین گونه تصمیمات شخصى وسلیقه اى در مسایلى با ابعاد کشورى پرهیز شود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: