پوشش زنان کاندیدای شورای شهر (تصاویر)

پوشش زنان کاندیدای شورای شهر در سراسر کشور را در ادامه مجله مراحم مشاهده میکنید.

سال ۹۶ با شور و هیجان انتخاباتی آغاز شد از ابتدای سال شور و هیجان نام نویسی داوطلبان برای شوراری شهر ، سراسر کشور را فرا گرفته بود بعد از آن نام نویسی داوطلبان برای ریاست جمهوری آغاز شد این شور و هیجان کم کم به اوج خود رسید و با اعلام نامزدهای نهایی شورای شهر، تبلیغات شهری آغاز شد.

در میان نامزدهای شورای شهر پوشش زنان کاندیدا در این دوره از انتخابات در نوع خود جالب توجه بودکه تصاویری از آنها را در زیر مشاهده میکنید.

پوشش زنان کاندیدای شورای شهر

پوشش زنان کاندیدای شورای شهر

تبلیغات زنان نامزد شورای شهر

پوشش زنان کاندیدای شورای شهر 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: