پوشش مشاور بشار اسد در دیدار با ظریف

پوشش مشاور بشار اسد در دیدار با ظریف

دیدار ظریف با بشار اسد و مشاور وی خانم بثینه شعبان طی سفر ظریف به سوریه انجام شد.

اما مشاور رییس جمهور سوریه ،خانم بثینه شعبان به احترام هیات ایرانی با حجاب در این دیدار حاضر شد. 

خانم بثینه شعبان مشاور بشار اسد همیشه بی حجاب در همه محافل حاضر میشود و اما به احترام هیات ایرانی حجاب بر سر کرده است.

پوشش مشاور بشار اسد در دیدار با ظریف

پوشش مشاور بشار اسد در دیدار با ظریف

پوشش مشاور بشار اسد در دیدار با ظریف

حجاب بثینه شعبان مشاور بشار اسد

عکس بی حجاب مشاور بشار اسد

پوشش مشاور بشار اسد در دیدار با ظریف

عکس بی حجاب بثینه شعبان

تیپ مشاور بشار اسد در دیدار با ظریف

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: