پوشش بازیگران در اکران لاک قرمز + تصاویر

شهرزاد عبدالمجید, سمیرا حسینی و شیوا ابراهیمی در اکران فیلم لاک قرمز

 

مجله مراحم ; شهرزاد عبدالمجید, سمیرا حسینی و شیوا ابراهیمی در اکران فیلم لاک قرمز در تالار ایوان شمس حاضر شدند.

شهرزاد عبدالمجید, سمیرا حسینی و شیوا ابراهیمی در اکران فیلم لاک قرمز در تالار ایوان شمس

شب گذشته اکران فیلم لاک قرمز با حضور هنرمندان و بازیگران کشورمان برگزار شد.

در این مراسم خصوصی در تالار ایوان شمس برگزار شده بود که شهرزاد عبدالمجید, سمیرا حسینی و شیوا ابراهیمی برای تماشای فیلم لاک قرمز حضور داشتند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از شهرزاد عبدالمجید, سمیرا حسینی و شیوا ابراهیمی را در ادامه مشاهده می کنید.

 

شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز

شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز
شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز

 

شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز در تالار ایوان شمس

شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز
شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز

 

شیوا ابراهیمی در اکران فیلم لاک قرمز

شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز
شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز

 

شیوا ابراهیمی در اکران فیلم لاک قرمز در تالار ایوان شمس

شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز
شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز

 

شهرزاد عبدالمجید و سمیرا حسینی در اکران فیلم لاک قرمز

شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز
شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز

 

سمیرا حسینی در اکران فیلم لاک قرمز

شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز
شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز , عکس سمیرا حسینی , عکس شهرزاد عبدالمجید , عکس شیوا ابراهیمی , هنرمندان در اکران لاک قرمز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: