پیاده روی زائران به سمت حرم امام رضا (تصاویر)

پیاده روی زائران به سمت حرم امام رضا

پیاده روی زائران به سمت حرم امام رضا و حرکت زائران به طرف حرم امام رضا را در ادامه ببینید.

عاشقان امام رضا گروه به گروه از شهر های دور با پای پیاده به طرف حرم امام رضا روانه شده اند آن هم در سرمای شدید هوا….

به مناسب شهادت جانسوز امام هشتم حضرت رضا (ع) دسته های عزاداری زائران در شهرهای مختلف ایران با پای پیاده به طرف مشهدو به پابوس امام رضا حرکت میکنند که تصاویر از انها را مشاهده میکنید.

تصاویر زائران پیاده امام رضا (ع)

پیاده روی زائران حرم امام رضا,پیاده رفتن به طرف مشهد

پیاده روی زائران حرم امام رضا,پیاده رفتن به طرف مشهد

پیاده روی زائران حرم امام رضا,پیاده رفتن به طرف مشهد

تصاویر زائران پیاده امام رضا (ع)

پیاده روی زائران حرم امام رضا,پیاده رفتن به طرف مشهد

پیاده روی زائران حرم امام رضا,پیاده رفتن به طرف مشهد

پیاده روی زائران حرم امام رضا,پیاده رفتن به طرف مشهد

پیاده روی زائران حرم امام رضا,پیاده رفتن به طرف مشهد

پیاده روی زائران حرم امام رضا,پیاده رفتن به طرف مشهد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: