پیامک ها و جملات دلتنگی و جدایی

1374553292_1344954372_farsnevis-ir

راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت!
صداقت ؛
مهربانی ؛
زیاد به “تو” توجه داشتن ؛
و خیلی حماقت های دیگر …
این روزها ، هرچه خائن تر باشی ،
دوست داشتنی تری …
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
طناب را به گردنم انداختند . گفتند : آخرین آرزویت؟
گفتم : دیدن عشقم…
گفتند : خسته است ، تا صبح برایت طناب بافته
 :: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
ﺩﻧﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ ؛ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻳﻪ ﺩﻧﻴﺎﻥ! مثل ﺗﻮﻭﻭ…
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
این روزهـــا دوباره افکارم به سوی تــــو پر می کشد
سنگش نزن تحمل کـــــن . . . !
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
بــــــاور نمی کنم
اینگونه عاشقـانه
در مـن ، حبس شده باشی!!
بگو با چه جادوئی
مرا اینگونه نا عادلانه وقف خودت کردی؟
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
اینجــا صـدای پـا زیــاد می شنــوم…!
امــا هیچکــدام تــو نیستــی …!
دلــــــم ؛
خـوش کرده خــودش را بــه ایـن فکــر ؛
که شایــد ؛
پابرهنه بیایی …
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
تنها ” که باشی ؛
نه دلت دستمالی میشوی
و نه خیالت انحصاری . . .
 :: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
غمگینم همانند پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد ؟
گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر . .
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
خب مردمان حسود چرا ساکت ایستاده اید ؟
بروید به کارهایتان برسید ، نگران نباشید ؛ او دیگر خیال بازگشتن ندارد !
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
عشق های امروزی :
بی نام ، قابل انتقال به غیر و معاف از احساس میباشند . . . !
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
پزشکی قانونی میگفت : یخ زده …
مگر امکانش بود !؟
تیتر روزنامه فردا :
در گرمای داخل اتاقش ، خیره به نقطه ای ، جوانی یخ زد …
افسـوس کــه دنیاهمیشه بر وفق مراد کسانی بوده کــه
شکستندل سرگرمی آنهاسـت …
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
پیری میگفت :
اگه میخواهی جوان بمانی درد دلت را به کسی بگو که دوستش داری و دوستت دارد
گفتم: پس چرا تو پیر شدی ؟؟؟
خندید و گفت :
دوستش داشتم و دوستم نداشت …
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
قلبـــــــم سخت دردمیکند!!ای کاش یک لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیست!!
:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
تلخ است،همه فکر کنند سرت شلوغ است…و تنها خودت بدانی که چه تنهایی…

:: مجله اینـترنـتی مراحـم ::
انتظار دارند برقصم در دنیایی که هیچ آهنگی از آن مرا تحریک نمیکند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: