پیامک ها و جملات دلتنگی و دلشکسته (سری ۷)

526919_1424086471151637_1588893561_n

به او بگویید من تنها نیست…

قرص هایم… لرزش دستانم… اشک هایم … دود های غلیظ سیگارم… همه کنارم هستند.

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

سرنوشتم مانند” قلیان” شد…
تا که طعم داشتم با من بودند…
از طعم که افتادم گقتند،
سوخت برویم…!

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

حالا که رفته ای
دلم برای تو بیشتر از خودم می سوزد
فکر میکنی کسی به اندازه ی من
دوستت خواهد داشت؟؟

 :: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

خاک بر سرِ تمامِ این کلمات

اگر تو از میانِ تمامشان

نفهمی من دلتنگم . . . !

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم…

تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت…

تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم…

تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی…

تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه…

دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو…

تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ….

فَــقَط تـــ ــــو

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

رسم ” خوب ” ها همین است

حرف آمدنشان شادت می کند

و حرف رفتنشان با دلت چنان می کند

که هنوز نرفته،

دلتنگشان می شوی . . .

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

آرام بگیر دلم …

تنگ نشو برایش …

مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !

“چیزی بینمان نبوده”

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

وزن دار نمے گویم

قافیہِ هم نمے گذارم

بے پرده و رک مے گویم

دلتنــــــگم

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

نه توان خواستن دارم

نه

توان

فراموش کردن

سهم من از تو چیست؟

فقط

“دل تنگى”

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

از خلاصه ی روز های انتظار،

که می دانم حوصله به خرج نمی دهی تا تمامی حرف هایم را بشنوی !

فقط این را می گویم :

دلتنگی ام آنقدر بزرگ شده است که اگر ببینی شاید نشناسی . . . !

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

گنـاه ِ ڪیستــــــــــ ؟!

حاבِثـﮧ ـها ؟

فاصِلــﮧ ـها ؟

פֿاطِره ـها ؟

جاבه هاے ِ בور و בراز ؟

یــــا

בل ِ مـَטּ ؟ … ڪـﮧ برای تو تَنگ شـُבه است !

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

دلتنگــــــــــی

خیابــــــــــان شلوغی است ک تودرمیانه اش ایســــــــــتاده باشی،

ببینی می آیــــــــــند،ببینی میرونــــــــــد وتوهمچنان ایستــــــــــاده باشی…

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

اینکه دلم تنگ می شود پلان به پلان ،

نفس به نفس برایت تراژدی نیست …

قلب من مقتول فیلم نامه است ،

شخصیت اصلی که تویی !

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

کفشهایم که جفت میشوند دلم هوای رفتن میکند ؛

چه کودکانه دل من تنگ میشود بی آنکه بدانم چه کسی دلتنگ من است !

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

دلتنگی هایم را نشاندم روی دوش بادبادک و فرستادمشان به آسمان …

دارد باران می بارد !

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

لتنگت می شوم و چشمانم را روی هم می گذارم

بلکه یادت را فراموش کنم …

تو بگو دلکم مگر می شود یک دنیا را فراموش کرد ؟

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

حوصله خواندن ندارم

حوصله نوشتن هم ندارم

این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود نه با نوشتن …

دلم تو را می خواهد !

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

دلم برایت تنگ شده است

قدِ یکی از سه نقطه های آخرِ نوشته هایم …

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم

شیشه ها را نمی شکنم

غــرورم را نمی شکنم

دلت را نمی شکنم

در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ،

این بغض لعنتی است …

:: مـجـلـه ایـنترنـتی مــراحــم ::

دلتنگ که باشی از آسمان سنگ هم ببارد باز هم جایش خالیست ،

باران که جای خود دارد . . .

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: