پیامک ها و جملات عاشقانه سنگین (سری ۱۱)

images

تاآخرعمر

درگیرمن خواهی بود!!

وتظاهرمیکنی که اینطور نیست…

مقایسه توراازپا درخواهد آورد…

“من”

میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام!

“تو”

دیگر خوب نخواهی شد

 

:: مجله اینترنتی مراحم ::

 

هی با توام …..

مخاطب خاص

یا بهت میرسم

یا نمیزارم کسی بهت برسه

وقتی تو با منی …

ترافیک میتونه زیباترین مکث عالم باشه …

 

 :: مجله اینترنتی مراحم ::

 

کجــای شهر قرار بگـذاریم ؟

پــارک یا رستــوران ؟

چه رنگ لبـاس بپوشم دیوانــه تــر می شوی ؟

سـادگی* خوب هســت ؟

می خواهی بـرایت شعـر هم بخوانم بلنـد بلنـد ؟

یا آرام بگویـم دوستــت دارم گلــم …؟!

کــدام بهتر هسـت

بمــانم شاعری کنم یا از عاشقـی ات بسـوزم و تمـام شـوم …؟!

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

دلـــــــ ــــــم یک فیلم بلند می خواهد

یک واقعیـت عاشــــــــ ـــــــــقانه

پر از سـکانس های با تـــــ ـــــــ ــــو بودن

و یک دکمــــــــ ــــــه ی تکرار …

 

:: مجله اینترنتی مراحم ::  

 

ﺑـﻴـﺶ ﺍﺯ ﺗـــَـﻮﺍﻧــَـــﻢ

ﺩﻭﺳــﺘــَـتـــــــ ﺩﺍﺭَمـ ــــ ..

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

چشــــمامو میبندم

سَرَمو روی شُــونه هات میــزارَم

بهــ اَنــدازه ی تــَمــُوم دلـتَـنگــی هام تــُونَبُودَنــت

عَــــطــــرتُـــــــــــ ـو تُوســیــنــــــم حَبــــــس میــــکُنـــــــم

وبهــــــت میگــــم آهای تَمــــــوم زندگیــم بی تو تَــــموم زندگیــم

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

آدم وقتی

یه حس تکرار نشدنی رو

که با یکی تجربه میکنه

دیگه اون حس رو با کــــــس دیگه ای

نمیتونه تجربه کنه

بعضی حس ها خاص و ناب هستن

مثل بعضی آدما …….!

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

عشق انسان را داغ میکند

و دوست داشتن انسان را پخته ،

هر داغی یک روز سرد میشود

ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود .

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

فصــل عــوض می شــود

جـای آلــــــو را

خــرمالــو می گیـــرد

جــای دلتنگـــــــی را

دلتنگـــــــی…

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

  

مرا ببــ ـوس

و تماشا کن

چطور

وفادارانه

مستعمره ات خواهم ماند

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

من زخم های بی نظیری به تن دارم

اما تو مهربان ترینشان بودی

عمیق ترینشان

عزیز ترینشان

بعد از تو آدم ها…تنها خراشی بودندبر من که هیچ کدامشان به پای تو نرسیدند

عشق من…خنجرت کولاک کرد…

 

:: مجله اینترنتی مراحم ::  

 

نـــــه در آغـوشــت گرفته ام…

نه تو را بوسیده ام…

نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام…

اما…

بــبــــیــــن

چگونه برایــــت

عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم…

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

♥♥♥بگـــذار هَرکَسی هَر چِه دوست دارَد بِگـــویَد

مُهِم ایـــن اَست کِ تُو دُردانِــــــــــــه مَنی

وَ اَزتَمامِ خوبی ها بَدی های این دُنیا

فَقَطُ و فَقَط تُورو میخواهَــــــم♥♥♥

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

شـآیَـב یہ ڪَسے شَبـآ برآے اینڪہ خوآبـ تو رو ببینہ

بہ פֿـُבآ اِلتمـآسـ میڪنہ . . .

شـآیَـב یہ ڪَسے بہ مَـפـضـ בیـבטּ تو בستاش یَـפֿـ میزنہ

و تَپشـ قَلبشـ بیشتَر میشہ . . .

مُـطمئـטּ بـآشـ یہ ڪَسے شَبـآ بہ פֿـآطر تــو

تو בریـآیــے اَز اَشڪ مے خوآبہ . . . وَلے تــو نمے בونے

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

آدمـیــزاد

غـُــرورَش را خیلـی دوستـــــ دارد

اگـر داشتــه بـاشــد

آن را از او نگیـــریــد

حتــّی بـه امانتـــ نبــریـــد

ضــربــه*ای هــم نَـزَنـیــدش

چــه رسـَـد به شـکسـتـَـن یـا لـِـه کــردن!

آدمـــی غـرورش را خیلـی زیــاد شـایــد بیـشتـَـر از تــمـام

داشـتـه*هـایـش دوستـــ مـی*دارد

حـالـا ببیــن اگــر خــودش، غــرورش را بــه خـاطــر ِ تـ ــو،

نـادیـده بگیــرد چـه قــدر دوستتــــ دارد!

و ایـــن را بــفـهـم

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

ایـ ـــטּ

چـ ــــرندیاتـــ ـــﮯ ڪــــــﮧ میــ ــنویســــمــــ

و ڪــــســ ـــــﮯ نمیــــخوانــــدِشــــاטּ

همـــــــﮧ شـــاטּ براـﮯ روز مبــ ــادا ســــت

وقتـــ ـــﮯ بیایـــ ـــﮯ

همـــﮧ را پرت میڪُنــ ـــــم جلویـــت

تــ ــا بـــدانـــﮯ چــــﮧ گـــ ـــ ــذشت وقتــــﮯ ڪــــــﮧ

” نـــبــــــــــــــــود ــﮯ “

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

هیچ ادبیاتی مفهوم عشقم را بهترازاین جمله معنا نمیکند!!!!!!!

«دوســــــــــــتت دارمـــــــــــــــــ بهترینـــــــــــم»

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

عشـــق مثـــل عبادتـــــــــ کــــردن مــــی مــونــــه

بعـــد از اینکـــه نیتــــــــــ کـــــــــردی

 

دیگــــه نبایــــــد به اطرافتـــــــــــ نگاه کنـــــــی ..

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

هَمیشـِـــہ آز آمَدن “ن” بَر سر “کَلـــِـــــمآت” می تَرســـَــمـ.

نَــ دآشتـــَـن تُو…

نـَـ بُودَنـــ تُو…

نــَ مآندَنــــ تُو…

کآشـــ آیــن بآر حدآقل “دلِ وآژه” برآیــَــمـ مــی سُوختـــــــــ

و خَبــَر میــــدآد آز “نـَـ رفتــــن” تُو

 

:: مجله اینترنتی مراحم ::

 

بـا هیچـ مـَزه اے عـَ وَضـ نمـے کـ ُ نمـ

نمکـ ِ چهـره اَتـ را

امـا مـُتـ ِـعـَجـبمـ از شیـــریـنــــی لَبـانـتـ دَر ایـטּ نمکـ زار …

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

سآدگے رآ دوستـ دآرمـ مثل این جملهـ :

تــــــــــــو تـمآم منــــے  

در قلــــــــــــب کوچکم

فرمانروایــــــــــــی میکنی

بدون هیچ نائب السلطنه ای

کسی نمیداند چه لذتــــــــــــــــــــــ ـــــــــی دارد

بهترین پادشاه تاریخ را در

دل داشــــــــــتن….!

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

مــهم نـیست قبـل مـن با کـی بــودی!!!

مـهـم ایـن اسـت کـه الان بــا مــنی!!

و مـهتر آن اسـت

کـه بــرای هـمیشه بــا مــن بــمـانی…

صــــرفـا جـــــهت اطلاع!!

 

:: مجله اینترنتی مراحم ::

 

آغوش تو

مترادف امنیت است

آغوش تو

ترس های مرا می بلعد

لغت نامه ها دروغ می گفتند

آغوش تو

یعنی پایان سردرد ها

یعنی آغاز عاشقانه ترین رخوت ها

آغوش تو یعنی “من” خوبم!

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

  

گاهیـ چقدر دلـــ ـــــ ــمـ هوسـ شیطنــــــــ ـــــــتـ میکندـ…

از همــــــ ـــــانـ شیطنتـ هاییـ کهـ

حــــــــ ـــــــرف تو پشتـ بند آنـ باشد که بگوییـ:

مگهـ دســ ــــــــ ـــــتمـ بهتـ نرسهـ…

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

هیس ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣــــﻦ

ﻫﻨـــــﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻡ

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

زیباترین حس زندگی

مرور خاطرات خوبست

پس مرورت میکنم

هنگامیکه

دلتنگم…

 

 :: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

گاهی دلم می خواد

بهانه های الکی بگیرم…

به هوای آغوش تو…

شانه های تو…

که بعد، تــو

آرام…

خیلی آرام…

در گوشم زمزمه کنی:

ببین من عاشقتــــــــــــــــــــ ــم…♥

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

سهم “مـــن” از “تــــو”

عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست

همان دلتنگی بی پایانی ستـــــــــــ

که روزها دیوانه امــــــــــــــــــــــ می کند

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

تــ ـــو

فصل جدید عمر منی

و

تقویمم

به شوق توست که تکرار می شود امسال…

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

ﺩﻟــــــﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــــﺪ ﮐَﺴــﻰ ﺑﺎﺷـــــد

ﺁﻧﻘـــﺪﺭ ﺑـــﺮﺍﯾـــــﺶ ﮐَﺴــﻰ ﺑﺎﺷـــــﻢ …

ﮐــــﻪ ﺩﻧﺒـــــﺎﻝ ﮐــَـــﺲِ ﺩﯾﮕـــــﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷــــﺪ …

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

گــــــــــــفــته بـــــــــــودی تــــــــــــو بـــگـــــــو!

چــــــــــه بـــگـــــــــــــــویـــ م ای دوســـت. . . ؛

چــــــــــه بـــــگــــــــــــــویــ ـــــم کــــــــــه ســــــــزاوار شــنـیــــــــدن بــــــاشـــد!

زیـــــــــــر شلــاق سکــــــــــوت ،

بــهتـــــــــــــر از نـالــــــــــــه دیــــــدن باشــــــد!

اشــتیـــاقـمـــــــــ بــــــس نیـــست؟؟!

بـــــــا تــــوام . . .

طــــــــــــرز نـــگــــــــــــــاهـــم ــــ بـس نیـــست؟؟!

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند … فایده ندارد !!!

اما …

دوستت دارم های ” تو “

چه غوغایی می کند …

روحم را تازه می کند !!!

 

:: مجله اینترنتی مراحم :: 

 

ﺻـﺪﺍﯼ ﻣـﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﻠﺮﺯﺍﻧﺪ

ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ

ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ . . .

ﺩﺳـﺘﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻗﻮﯼ ﺍﺕ

ﻣـﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ” ﺍﻣـﻨﯿﺖ ” ﺍﺳﺖ . . .

ﺁﻏـﻮﺷﺖ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺭﯾـﺎﯾﯽ ﭘـﺮ ﺗﻼﻃﻢ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﻣـﻦ

ﭼـﻘﺪﺭ ﻏـﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾـﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ . . . !

ﺗـ ـﻮ ﻓـﻘﻂ ﻣـﺮﺩ ﻣﻦ ﺑـﻤﺎﻥ

ﻭ ﻣـﻦ

ﻫـﻢ ﻗـﻮﻝ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺍﺑـﺪ

ﺑـﺎﻧﻮﯼ ﺗـﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺗﺖ ﺑﺎﺷﻢ . .

 

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: