پیامک و جملات خيانتي و تيكه دار

خيانت

ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺪ ﺟﻮﺭﯼ ﺳـــﯿﮕﺎﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ …

ﺍﻭ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻟــــﻌﻨــﺖ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ …

ﺑﻪ ﺗـــﻮ ﻭ ﯾـــﺎﺩ ﮐــﺜﯿﻔﺖ ...

ﺑﻪ ﺧـــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎیی که تازه فهمیدم بازی بودند…

ﺑﻪ ﺭﻓـــﺘنت که من را دیوانه کرده..

ﺑﻪ ﻋﺸـــﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻌـــﻨﺎﯼ ﺁﻥ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ

و به آینده ای که در ذهنم تو فقط بودی

*
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

حس آن سیگار بدبختی را دارم که همه جا حرف از ترک کردنش است …

*
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

کـــــــــــم بــاش

از کم بودنت نتــــــــرس

آن که اگـر کم باشی ولــــــــت میکند

همان است که اگر زیـــاد باشی حیف و میـلـت میکند. . .

*
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*
ﻣـﺮﺩ ﺳـﻮﭘــﺮﻯ ﮔـﻔﺘــــــ :

ﺳﯿﮕــﺎﺭ ﮔـﺮﺍﻥ ﺷـﺪﻩ، ﺗـﺮﮐــــ ﻧﻤﯿـﮑﻨــﻰ؟!

ﺑـﺎ ﺧـﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘــﻢ

ﮐـﺎﺵ ﺑـﺪﺍﻧـﻰ ﭼﻘـﺪﺭ ﮔـﺮﺍﻥ ﺗﻤـﺎﻡ ﺷـﺪ

ﺗـﺎ ﺳﯿﮕــﺎﺭﻯ ﺷـﺪﻡ !

*
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻢ! ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺮﺩ ﺷﺪﻡ ﻧﻪ …ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺷﯽ… ﮐﻪ ﯾﮏ

ﺳﯿــــــــﮕﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﻨﻢ..

*
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

خیلیـــا یادشــون نمیـاد ولـــــــی یـه زمــانـی دروغـــگــــو دشمـــن خــــــــــــدا بـود..!

 *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

هر کی هستی باش……

از چشمم که بیوفتی هیچی نیستی…..!!! 🙂

 *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

من را ببین !!!

همچـنان ایستاده ام !!!

آن دختری که فکر می کردی می شکند بی تو ,

می شکند امثالی مثل تو را !!!

  *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

او هنوز روسری “آبــی” میپوشد !!!!

و من سیگار فیلتر “قــرمز” میکشم !!!

چه شهر آورد بزرگیست !

  *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

مُراقــب بــآش

به چه کسـی اِعتــمـــآد میکنی،

“شیـــــــطان” هَـــــم یه زَمــــــآنـی”فرشتــــــــــ ­ـه” بــود…

 *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*  

در کـــُـدام بــــــــــــآزی ، راهــــــت نــَــدادنــد ،

کــــــه امـــــروز ، انـــــقَــدر دیـــــوانه وار

تــــشنـــه ی ” بــــــــــازی کـَــردن ” بــــــــا آدم هــــــــایی ؟

 *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﯿﺮﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﻼﺏ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﺎﻫﯿﮕﺮﯼ

  *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

به بعضیا باید بگی اینجا زندگیه منه ..دســتشويــى اون طرفــه…..:

   *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

دوست عزيز

انسان هاي ساده را احمق فرض نکن ,

باور کن آنها خودشان نخواستند که مثل شما ” هفت خط ” باشند !!~~!!

    *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

بعضی ها هم هستن که سیگار می کشن تا بوی شیر دهنشون رو از بـین ببـرن!

     *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

سیگاری گوشه لبم بود و دنبال کبریت بودم …

گفتم آقا آتیش دارید ؟

گفت تو جیبم نه … اما تو دلم هست …

به کارت میاد

     *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

بالشــــت خودم را ترجیــــح میدهــــم،

چــرا که شانه های امـــروزی مثل بالشـــت های مسافـــرخانه اند،خوب میدانـــم سـرهای زیـادی را تکیــه گاه بودنــد!

      *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

تو نفهمیدی…

که برای داشتنت دلم را نه،

عشقم را نه،

رویاهایم را نه …

برای داشتنت حسی را دادم که

بدون آن دیگر من، آن “من ِ ” سابق نیستم ..

      *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم

به بعضيام بايد گفت …

عشق قلبُ باز ميکنه نه پاهارو

      *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

در دستـرس بـودنــت دیگـر برایــم ارزش ندارد!

اکنـــون…

نــــه مشتـــرک هستـی…

نــــه مـورد نظـــــر..

      *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

ﻫﺮﺯﻩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ

” ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ”

ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﮑﻦ

      *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

غلط کرده هر کے گفته من براے تو تره هم خورد نمیکنم!!

من براے تو خیلے چیزا خورد میکنم

مثلا دندونات یا حتے قلم پات ، اگه یه بار دیگه بیاے سمتم

      *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

سیگار یک درس خوب به من یاد داد….

به پای کسی بسوز که نفسش را خرجت کند…..

      *
morahem.com | سایت بزرگ مراحم
*

خــودَم قَبـــول دارم کـــهنه شـــده ام

آنـــقدر کــهنه…

کــه می شــوَد

رویِ گَرد و خـــاک تَنـــَم

یــادگــاری نــوشت…

بنویس

و

برو…..

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: