پیامک و جملات شکست عشقی با موضع سیگار

SMS-Asheghane-Sigar

گفت تو به راحتی ترکم کردی… اما … این ته سیگار هایم چیزی دیگری شهادت میدهند

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

حتی از آن سیگار روی لبت هم کمتر بودم که به راحتی ترکم کردی؟

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان نیست…

من گوشه دیوار و با  پُک های عمیق سیگار همیشه به گذشته سفر میکنم...

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

بـه او بـگویـید مـن تـنـها نیـسـتم…

اشـک هایم ، قـرص هـایـم ، لـرزش دستـانـم ، دود هـای غـلیـظ سـیـگارم…

هــمـه کـنارم هـستند…

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

تنهایـی یـعنی …

یـه بـغض ِ کهـنه و یـه چشـم ِ خـیس و…

یـه موزیک لایت و…

یـه فـنجون قهـوه ی ِ تـلخ

و سیگار…

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

حالا که رفته ای

مرد شده ام ..

بسته بسته سیگار می کشم

تا تو را دود کنم

در خیال خسته ام !

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

حس آن سیگار بدبختی را دارم که همه جا حرف از ترک کردنش است …

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

ﻣـﺮﺩ ﺳـﻮﭘــﺮﻯ ﮔـﻔﺘــــــ :

ﺳﯿﮕــﺎﺭ ﮔـﺮﺍﻥ ﺷـﺪﻩ، ﺗـﺮﮐــــ ﻧﻤﯿـﮑﻨــﻰ؟!

ﺑـﺎ ﺧـﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘــﻢ

ﮐـﺎﺵ ﺑـﺪﺍﻧـﻰ ﭼﻘـﺪﺭ ﮔـﺮﺍﻥ ﺗﻤـﺎﻡ ﺷـﺪ

ﺗـﺎ ﺳﯿﮕــﺎﺭﻯ ﺷـﺪﻡ !

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺪ ﺟﻮﺭﯼ ﺳـــﯿﮕﺎﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ …

ﺍﻭ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻟــــﻌﻨــﺖ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ …

ﺑﻪ ﺗـــﻮ ﻭ ﯾـــﺎﺩ ﮐــﺜﯿﻔﺖ ...

ﺑﻪ ﺧـــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎیی که تازه فهمیدم بازی بودند…

ﺑﻪ ﺭﻓـــﺘنت که من را دیوانه کرده..

ﺑﻪ ﻋﺸـــﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻌـــﻨﺎﯼ ﺁﻥ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ

و به آینده ای که در ذهنم تو فقط بودی

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

جای لب هایت

سیگار می گذارم

جای خودم

سیگار را آتش می زنم

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

سیگار میکشم

یعنی سکوت من از شب تاریک تر شده

راه عبور من از تو باریک تر شده …

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

سیگار میکشم

یعنی نه عاشقم نه تنها

اما گسسته ام …

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

سیگار میکشم

یعنی هنوز حس میکنم که باز راهیست سوی تو …

از پشت ویرانه های تخیل ، از پشت قصه ها …

از دوردست نگاه کودکان ، وقتی که می دوند

سوی شکوه و طراوت یک لحظه زندگی …

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

سیگار میکشم

یعنی که در تمام غزل ها من می نوشتمت ، اما دگر نه من آنم

نه تو سرود من سیگار های من ، تنها رفیق لحظه سردی که می روی بی تو نشسته ام …

اینجا کنار آتش سرد وجود خویش … آتش کشیدی و اکنون خاکسترم به جاست …

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

رو پاکت سیگار نوشته :

Smoking seriously harms you and others around you

حالا خودم به جهنم

تو یه نفر around me پیدا کن

که بشه به خاطرش سیگار نکشید

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم :::

هـِـی ر ِفیق !

دُنیای ِ ما اَندازه ی هم نیست . . مـَن، عـــاشق ِ سیگار وُ گیتارم.

مَـن، روز ها تا ظــُـهر می خوابم

مَـن، هر شَب وُ تا صُــبـح بیدارم

مَن، خیلی وَقتا ساکتم وُ سَـردَم

وقتی که میرم تـــو خودم

شاید پاییـــز ِ ســــال ِ بَـــعـد برگــَـــردم . .

::: مـجـله ایـنـترنـتی مــراحـــم ::: 

ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺸﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺖ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻧﻜﺸﻢ

ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺸﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﻓﻴﻖ ﻧﻜﺸﻢ

ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺸﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺷﻢ ﺑﻜﺸﻢ

پس ﺗﻮ مارو دق نده ، ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺳﻼﻣﺘﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ . . .

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: