پیام انوشه و فیروز نادری درباره حضورشان در مراسم اسکار

پیام انوشه و فیروز نادری درباره حضورشان در مراسم اسکار

مجله مراحم : انوشه انصاری و فیروز نادری در پیامی کوتاه نسبت به اقدام اخیر اصغر فرهادی واکنش نشان دادند.

واکنش نمایندگان اصغرفرهادی به خبر حضورشان در مراسم اسکار

پیام انوشه انصاری , پیام پروفسور فیروز نادری
پیام انوشه انصاری , پیام پروفسور فیروز نادری

 

انوشه انصاری:
باعث افتخارم است که نماینده اصغر فرهادی باشم وبخاطر او در مراسم اسکار شرکت کنم.

پروفسور فیروز نادری:
علاوه بر حضورم در اسکار قرار است من و انوشه با رسانه‌ها صحبت کنیم, کلاهم را به افتخار اصغر فرهادی به خاطر ایستادگی روی اصولش برمی دارم.

 

پیام انوشه انصاری , پیام پروفسور فیروز نادری
پیام انوشه انصاری , پیام پروفسور فیروز نادری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: