پیام معنادار روی سطل زباله +عکس

 

برچسب پرمفهون سطل زباله درباره غذا

پیام معنادار  روی سطل زباله 

سطل زباله: «من غذای بهتری ، نسبت به ۶۰٪ کودکان جهان می خورم»
 
برچسب روی سطل زباله , پیام درباره اسراف غذا , پیام دور ریختن غذا ,  پیام روی سطل زباله
برچسب روی سطل زباله , پیام درباره اسراف غذا , پیام دور ریختن غذا , پیام روی سطل زباله
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: