پیدا شدن جنازه یخ زده کوهنوردان بعد از ۵۵ سال +تصاویر

پیدا شدن جنازه یخ زده کوهنوردان بعد از ۵۵ سال و عکس های اجساد
کشف شده کوهنوردان گم شده بعد از ۵۵ سال را در بخش حوادث مجله مراحم ببینید.

پیدا شدن جنازه یخ زده کوهنوردان

دو کوهنورد در کوه های اطراف مکزیک در حال کوهنوردی بودند که به
یکباره ناپدید میشوند و بعد از قطع ارتباط شان با خانواده مشخص
میشود که انها دچار سانحه شده اند و تیمی برای نجات انها راهی
کوه های اطراف میشوند ولی اثری از آنها پیدا نمیشود و تیم نجات
از یافتن انها ناامید میشود تا اینکه بعد از ۵۵ سال درحالی چند کوهنورد
دیگر در حال عبور از آن منطقه بودند با جسدهای منجمد شده آنها رو به رو میشوند.

پیدا شدن جسد یخ زده در کوه بعد از ۵۵ سال

پیدا شدن جنازه یخ زده کوهنوردان,کشف جنازه کوهنورد

بعد از بررسی مشخص میشود که این جنازه ها متعلق به دو کوهنورد
است که در یکی از صعودهای خود  بر اثر سقوط بهمن دفن شده و اکنون
بعد از گذشت ۵۵ سال از زیر برف ها بیرون آمدند.

کشف جنازه های منجمد شده دو کوهنورد

پیدا شدن جنازه یخ زده کوهنوردان,کشف جنازه کوهنورد

 

حالت جسد های دو کوهنورد در حال نشستن است و نشان
می دهد که غافلگیر شده و سقوط بهمن و توده های برفی ناگهانی
بوده و این دو نفر نتوانستند اقدامی را انجام دهند.

پیدا شدن جنازه یخ زده کوهنوردان بعد از ۵۵ سال

پیدا شدن جنازه یخ زده کوهنوردان,کشف جنازه کوهنورد

این اجساد یخ زده و منجمد شدند و به همین دلیل فاسد نشده و سالم ماندند.

دو کوهنورد که ۵۵ سال پیش در جریان این اتفاق در یکی از کوه های
مکزیک افتاده و جنازه ها توسط کوهنوردان دیگر کشف شده است.
پیدا شدن جنازه یخ زده کوهنوردان,کشف جنازه کوهنورد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: