پیدا شدن جنین در بسته بندی رب ! + تصاویر

پیدا شدن جنین در یک بسته بندی  ! + تصاویر

موجود عجیب در بسته بندی 

 جنین در بسته بندی

مجله مراحم : به گفته این زن، بسته بندی ای که او از فروشگاه خریده، سنگین تر از بسته بندی معمولی بود. 
 

او در داخل آن موجود عجیبی کشف کرده که چنین به نظر می رسید چشمان و دستان کوچکی دارد. او تصمیم گرفت که این قسمتی از جسد نوزاد است و از دیدن آن دچار وحشت شده است.

جید در پی این ماجرا شکایتی مطرح کرد که در پاسخ به او ۱۰ پوند استرلینگ به عنوان مبلغ جبرانی پرداختند.

بعلاوه به او گفتند که شی یافته شده در داخل بسته بندی، جسد نوزاد نیست و لذا جایی برای نگرانی وجود ندارد.

جید عکس شی وحشتناک کشف شده در داخل بستی بندی را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده و نوشت این بسته بندی را در فروشگاه زنجیره ای Aldi خریده است.

 
موجود عجیب در بسته بندی رب , جنین در بسته بندی رب ,  پیدا شدن جنین در بسته رب , جنین در رب ,  فروشگاه زنجیره ای Aldi
موجود عجیب در بسته بندی فروشگاه , جنین در بسته بندی  , پیدا شدن جنین در بسته بندی , جنین در بسته , فروشگاه زنجیره ای 
موجود عجیب در بسته بندی , جنین در بسته بندی فروشگاه , پیدا شدن جنین در بسته بندی , جنین در بسته , فروشگاه زنجیره ای Aldi
موجود عجیب در بسته بندی , جنین در بسته بندی فروشگاه , پیدا شدن جنین در بسته بندی , جنین در بسته , فروشگاه زنجیره ای Aldi

موجود عجیب در بسته بندی رب , جنین در بسته بندی رب , پیدا شدن جنین در بسته رب , جنین در رب , فروشگاه زنجیره ای Aldi
موجود عجیب در بسته بندی , جنین در بسته بندی فروشگاه , پیدا شدن جنین در بسته بندی , جنین در بسته , فروشگاه زنجیره ای Aldi
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: