پیدا شدن لاله و لادن دیگر در هندوستان +تصاویر

دو خواهر دو قلوی به هم چسبیده 

وینا و وانی دو خواهر دوقلوی هندی که مانند لاله و لادن ایرانی از بدو تولد از ناحیه سر به هم چسبیده اند از بیمارستان نیلوفر در حیدرآباد هند که ۱۱ سال را در آن زندگی کردند به یک خوابگاه منتقل شدند. این دو خواهر هم اکنون ۱۴ ساله هستند و از سوی والدینشان به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه درمان رها شدند.
 

خواهران به هم چسبیده هندی

 
دو خواهر دو قلوی به هم چسبیده,خواهران به هم چسبیده هندی, دو قلوی به هم چسبیده, لاله و لادن هندی
دو خواهر دو قلوی به هم چسبیده,خواهران به هم چسبیده هندی, دو قلوی به هم چسبیده, لاله و لادن هندی
دو خواهر دو قلوی به هم چسبیده,خواهران به هم چسبیده هندی, دو قلوی به هم چسبیده, لاله و لادن هندی
دو خواهر دو قلوی به هم چسبیده,خواهران به هم چسبیده هندی, دو قلوی به هم چسبیده, لاله و لادن هندی
دو خواهر دو قلوی به هم چسبیده,خواهران به هم چسبیده هندی, دو قلوی به هم چسبیده, لاله و لادن هندی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: