پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان + تصاویر

 پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان + تصاویر

خارج‌کردن وسایل یک آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو/ هنوز پیکر این شهید پیدا نشده است

 

دقایقی پیش وسایل و تجهیزات سوخته یکی از آتش‌نشانان شهید از زیرآوار خارج شد/ تلاش برای پیداکردن پیکر وی هنوز به نتیجه نرسیده است
 
پیدا شدن وسایل سوخته , خارج‌کردن وسایل یک آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو , پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان , تجهیزات سوخته آتش‌نشانان
پیدا شدن وسایل سوخته , خارج‌کردن وسایل یک آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو , پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان , تجهیزات سوخته آتش‌نشانان
پیدا شدن وسایل سوخته , خارج‌کردن وسایل یک آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو , پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان , تجهیزات سوخته آتش‌نشانان
پیدا شدن وسایل سوخته , خارج‌کردن وسایل یک آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو , پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان , تجهیزات سوخته آتش‌نشانان
 پیدا شدن وسایل سوخته , خارج‌کردن وسایل یک آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو , پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان , تجهیزات سوخته آتش‌نشانان
پیدا شدن وسایل سوخته , خارج‌کردن وسایل یک آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو , پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان , تجهیزات سوخته آتش‌نشانان
 پیدا شدن وسایل سوخته , خارج‌کردن وسایل یک آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو , پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان , تجهیزات سوخته آتش‌نشانان
پیدا شدن وسایل سوخته , خارج‌کردن وسایل یک آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو , پیدا شدن وسایل سوخته آتش نشانان , تجهیزات سوخته آتش‌نشانان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: