پیش از آنکه رابطه جدیدی را شروع کنید…

 

● پیش از آنکه رابطه جدیدی را شروع کنید ، پرونده روابط گذشته را ببنید

● همه ما می دانیم که وقتی یکی از عزیزانمان میمیرد باید او را دفن کنیم و دیگر نمی توان او را با خود نگه داشت

● همچنین می خواهیم لباس جدیدی بپوشیم باید لباس قبلی را دربیاوریم و نمی توان لباس های جدید را همینطور پشت سر هم و روی هم پوشید

● بنابراین تمام اتفاقات گذشته تمام روابط گذشته حتی اگر ازدواج کرده اید و بچه هم دارید و یا دوستی یا عشقی و عاشقی قبلی را به بهانه های مختلف با خودتان حمل نکنید

● اگر عکسی یا چیزی از آن رابطه ها دارید حتماً آن را نابود کنید و گر نه آنها شما را نابود می کنند

● گذشته برای آموختن است و نه آویختن!,

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: