پیژامه پوشیدن و قلیون کشیدن اوباما (عکس)

طرح از احمدرضا کاظمی، در ضمیمه طنز روزنامه قانون:

  سه قدم تا ایرانیزه شدن اوباما!

طنز؛ سه قدم تا ایرانیزه شدن اوباما!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: