چالش خودکشی نوجوانان در روسیه چالش نهنگ آبی (فیلم ۱۸+)

چالش خودکشی نوجوانان در روسیه معروف به چالش نهنگ آبی و فیلم خودکشی دسته جمعی نوجوانان روسی را در ادامه ببینید.

چالش نهنگ آبی در روسیه

چند ماهی است که در شبکه های اجتماعی روسیه چالشی به راه افتاده به نام “چالش نهنگ آبی” که به عنوان وحشتناک ترین چالش فضای مجازی ثبت شده است.

در این چالش نوجوانان باید خودکشی کنند و از لحظه خودکشی خود فیلم بگیرند چالشی که شوک بزرگی در جامعه و خانواده های روسی ایجاد کرده است.

چالش خودکشی نوجوانان روسیه

تا به حال ۴۳۷ نوجوان روسی خودکشی کرده و از خودکشی خود فیلم گرفته اند!

پلیس امنیتی روسیه درباره این موضوع در فروردین ماه جلسه فوق العاده تشکیل داد تا جلوی این چالش مرگبار را بگیرد ولی با گذشت ۶ ماه هنوز این ماجرا ادامه دارد و روز گذشته چند نوجوان روسی خودکشی کردند.

در این چند ماه اخیر تلویزیون روسیه برنامه های زیادی را در زمینه روانشناسی برای خانواده های روسی پخش میکند که اینترنت را برای فرزندانشان محدود کنند.

این چالش نیز به کشورهای اروپایی از جمله سوئیس و فرانسه نیز سرایت کرده است.

در ادامه فیلم یکی از خودکشی های دسته جمعی نوجوانان روسی را مشاهده میکنید.

فیلم خودکشی نوجوانان در روسیه

دانلود این ویدئو

چالش خودکشی نوجوانان در روسیه چالش نهنگ آبی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: