چترِ پروردگار، بزرگترين چترِ دنياست

بزرگی گفت : وابسته به خدا شويد .
پرسيدم : چه جوري ؟
گفت : چه جوري وابسته به يه نفر ميشي ؟
گفتم : وقتي زياد باهاش حرف مي زنم
زياد ميرم و ميام .
گفت : آفرين .
زياد با خدا حرف بزن
زياد با خدا رفت و آمد كن …!
بزرگی میگفت:
وقتی دلت با خداست،
بگذار هر كس ميخواهد دلت را بشكند…
وقتی توكلت با خداست،
بگذار هر چقدر ميخواهند با تو بی انصافی كنند…
وقتی اميدت با خداست،
بگذار هر چقدر ميخواهند نا اميدت كنند…
وقتی يارت خداست،
بگذار هر چقدر ميخواهند نارفيق شوند…
هميشه با خدا بمان.

 چترِ پروردگار، بزرگترين چترِ دنياست

 

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/6/26/1/500x500_1435265378481905.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: