چرا به جای خداحافظی میگوییم یا علی؟

علت بکار بردن لفظ یاعلـــــی هنگام خــــــــــداحافظي

چرا به جای خداحافظی میگوییم یا علی؟

از پیغمبــــــــــر سؤال شد:
یارســــــــــول الله . . .
ما وقتی صحبتمان باکسی تمام میشود،در پایان کلام، او را به خــــــــــدا می سپاریم، به بیان پارسی می گوییم: خــــداحافظ و به زبان عربی می گوییم:فی امــــــــــان الله اگر بدون خــــــــــداحافظی ڪردن، در وسط سخن گفتن از او جدا شویم نوعی بی ادبی می پنداریم . . .

 شما وقتی در معراج با خــــــــــدا هم صحبت شدید ، پایان جمله که نمی توانستید به ذات خــــــــــدا عرضه بدارید: تو را به خــــــــــدا می سپارم آخرین جمله‌ی رد و بدل شده ، بین شما و خــــــــــدا چه بود؟
حضــــــــــرت فرمودند: پایان صحبت، خــــــــــداوند سبحان به من “یاعلـــــی” گفت، من نیز به خــــــــــدای خود “یا علـــــی” گفتم
این آخرین جمله بین من و ذات مقدس خــــــــــدا بود.
 
●منبع:کتاب سخن خدا ص٧١ – زندگانی چهارده معصوم ص۴٩ – معراج ص۱۳

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: