چرا من اینقدر فقیر هستم…؟

متن زیبا و اموزنده

دعا,بخشش,خدا

 

مرد فقیری از حکیمی سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟!

حکیم پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی!

مرد گفت: من چیزی ندارم که ببخشم.

حکیم پاسخ داد: دارایی هایت کم نیست!

یک صورت، که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی!
یک دهان، که میتوانی با آن از دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی!
یک قلب، که میتوانی به روی دیگران بگشایی!
و چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: