چرا چمن سبز است؟

چرا چمن سبز است؟

کلروفیل نور آبی (انرژی بالا و طول موج کوتاه) و نور قرمز (انرژی پایین و طول موج بلند) را جذب می کند، اما اغلب آنها نور سبز را منعکس می کنند که باعث می شود ما فقط نور سبز را ببینیم و به همین دلیل چمن در برابر چشم ما سبز رنگ است.

 
اما کلروفیل فقط برای گمراه کردن چشم ما نمی باشد بلکه نقش مهمی در فرآیند فتوسنتز(فرآیندی است که در آن گیاهان مواد معدنی (مانند نور) را به مواد عالی (مثل قند) تبدیل می کنند.) دارد، 
 
ملکول های کلروفیل کوانتوم نور را جذب می کنند و انرژی ان را به ملکول های مخصوصی (ملکول هایی که در زمان تحریک شدن، الکترونی را آزاد می کنند و باعث تغییرات شیمیای در گیاه می شوند) منتقل می کنند. فرآیند های بعدی انرژی شیمیای را به قند تبدیل می کنند.
 
پس فهمیدم که چمن به دلیل جذب کردن نور های آبی و قرمز و منعکس کردن نور سبز، به رنگ سبز دیده می شود.
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: