چشمه علی در قزوین را ببینید

مجله مراحم: اهالی منطقه کلنجین و مسافران تابستانی برای تفریح و تفرج از منطقه گردشگری و تفریحی چشمه علی (ع) در شهرستان آوج استان قزوین بهره می برند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/07/19/4/1769584.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/19/4/1769585.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/19/4/1769588.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/19/4/1769586.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/19/4/1769589.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/19/4/1769587.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/19/4/1769590.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/19/4/1769593.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/19/4/1769591.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: