چماقی که بر سر کودتاچیان خورد یک میلیون می ارزد!

مجله مراحم: به گزارش العالم، تاجر یمنی مقیم عربستان درباره چماق زن ترک گفت: حاضرم برای خرید چوب دستی زنی که برای مقابله با کودتاچیان ترکیه در به خیابان آمده بود، ۱۰۰ هزار ریال بپردازم.

چماق زن ترک، صد میلیون می‌ارزد+ تصاویر, چماق کودتا چیان,چماق میلیونی,چماق معروف

وی در توضیح علت این پیشنهاد گفته است: از کار این پیرزن ترک خوشم آمد، چون خطر پیروزی کودتاچیان بر سرنوشت فرزندان و نوه هایش را درک کرد و به خیابان آمد.

پیش از این هم یک عربستانی پیشنهاد داده بود که گوشی تلفنی را که پس از آغاز کودتا، اردوغان با آن به مردم ترکیه پیام داده بود، به مبلغ یک میلیون ریال عربستان خریداری کند.

چماق زن ترک، صد میلیون می‌ارزد+ تصاویر

این  در حالی است رسانه های عربی از جمله العربیۀ عربستان، به جانبداری از کودتاچیان در ساعات اولیه کودتا و پیش از شکست قطعی آنان، متهم شده اند. دولت امارات هم به حمایت مالی و سیاسی از کودتاچیان متهم است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: