چهل بدر مردم در کرمان (تصاویر)

چهل بدر یا جشن سده یا جشن تندرستون در کرمان با گذشت ۴۰ روز از نوروز برگزار میشود و مردم کرمان به طبیعت میروند. ریشه این مراسم متعلق به ایرانیان باستان و زرشتیان است.

در دهمین روز یا آبان روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آورده‌اند، این جشن آغاز می‌شود.

جشن سده در کرمان

در اشارات تاریخی این جشن همیشه به شکل دسته جمعی و با گردهمایی همه مردمان شهر و محله و روستا در یکجا و با برپایی یک آتش بزرگ برگزار می‌شده است. مردمان در گردآوردن هیزم با یکدیگر مشارکت می‌کنند و بدین ترتیب جشن سده، جشن همکاری و همبستگی مردمان است. زرتشتیان تهران، کرج، استان یزد و روستاهای اطراف میبد و اردکان، کرمان و روستاها، اهواز، شیراز، اصفهان، اروپا (سوئد) و آمریکا (کالیفرنیا) و استرالیا با گردآمدن در یک نقطه از شهر یا روستا در کنار هم آتشی بسیار بزرگ می‌افروزند و به نیایش خوانی و سرودخوانی و پایکوبی می‌پردازند.

این جشن در تقویم جدید زرتشتیان مصادف با مهر روز از بهمن‌ماه شده حال آنکه ابوریحان بیرونی و دیگر منابع آنرا آبان روز گزارش کرده‌اند.

چهل بدر مردم در کرمان

چهل بدر,جشن سده,جشن تندرستون

جشن چهل به در و جشن سده و جشن تندرستون

چهل بدر,جشن سده,جشن تندرستون

جشن چهل بدر و جشن سده و جشن تندرستون

چهل بدر,جشن سده,جشن تندرستون

جشن چهل به در و جشن سده و جشن تندرستون

چهل بدر,جشن سده,جشن تندرستون

جشن چهل به در و جشن سده و جشن تندرستون

چهل بدر,جشن سده,جشن تندرستون

جشن چهل بدر و جشن سده و جشن تندرستون

چهل بدر,جشن سده,جشن تندرستون

جشن چهل بدر و جشن سده و جشن تندرستون

چهل بدر,جشن سده,جشن تندرستون

جشن چهل بدر و جشن سده و جشن تندرستون

چهل بدر,جشن سده,جشن تندرستون

جشن سده و جشن تندرستون

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: