چه بگويم كه كمى خوب شود حال دلم؟!

 

چه بگويم كه كمى خوب شود حال دلم؟!

لكنت شعر و پريشانى و جنجال دلم

كاش ميشد كه شما نيز خبردار شويد

لحظه اى از من و از درد كهنسال دلم

از سرم آب گذشته ست ،مهم نيست

اگر غم دنياى شما نيز شود مال دلم  

عاشق نان و زمين نيستم ،اين را حتما

بنويسيد به دفتر چه‌ى اعمال دلم   

يك عالمه حرف است كه بايد بزنم 

ولى انگار زبانم شده پایمال دلم  

مردم شهر! خدا حافظتان من رفتم 

كسى از كوچه ى غم آمده دنبال دلم

 

چه بگويم كه كمى خوب شود حال دلم؟!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: