چه بگویم که کمى خوب شود حال دلم؟!

 

چه بگویم که کمى خوب شود حال دلم؟!

لکنت شعر و پریشانى و جنجال دلم

کاش میشد که شما نیز خبردار شوید

لحظه اى از من و از درد کهنسال دلم

از سرم آب گذشته ست ،مهم نیست

اگر غم دنیاى شما نیز شود مال دلم  

عاشق نان و زمین نیستم ،این را حتما

بنویسید به دفتر چه‌ى اعمال دلم   

یک عالمه حرف است که باید بزنم 

ولى انگار زبانم شده پایمال دلم  

مردم شهر! خدا حافظتان من رفتم 

کسى از کوچه ى غم آمده دنبال دلم

 

چه بگویم که کمى خوب شود حال دلم؟!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: