چپ شدن پراید درون جدول کنار خیابان +تصاویر

سقوط پراید در جوی آب

یک دستگاه خودروی پراید در خیابان شوش تهران به علت سرعت بالا و عدم کنترل به درون جوی آب سقوط کرد.

 چپ شدن پراید درون جدول 

 
سقوط پراید در جوی آب,چپ شدن پراید درون جوب, افتادن پراید داخل جدول در شوش تهران, واژگونی پراید درون جدول
سقوط پراید در جوی آب,چپ شدن پراید درون جوب, افتادن پراید داخل جدول در شوش تهران, واژگونی پراید درون جدول

چپ شدن پراید درون جدول 

سقوط پراید در جوی آب,چپ شدن پراید درون جوب, افتادن پراید داخل جدول در شوش تهران, واژگونی پراید درون جدول
سقوط پراید در جوی آب,چپ شدن پراید درون جوب, افتادن پراید داخل جدول در شوش تهران, واژگونی پراید درون جدول

سقوط پراید درون جوب

سقوط پراید در جوی آب,چپ شدن پراید درون جوب, افتادن پراید داخل جدول در شوش تهران, واژگونی پراید درون جدول
سقوط پراید در جوی آب,چپ شدن پراید درون جوب, افتادن پراید داخل جدول در شوش تهران, واژگونی پراید درون جدول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: