عکس: اینجا کاخ صدام حسین در عراق است

  کاخ صدام حسین و بالن معرفش در بغداد…

 

عکس: اینجا کاخ صدام حسین , کاخ صدام و بالن معروفش

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: