تصاویر: خیابان های امریکا پر از کارتن خوابهای بی خانمان

در میان برج‌های تجاری «سان فرانسیسکو» در ایالت کالیفرنیا، دهها هزار بی خانمان پرسه می زنند. زنان و مردانی که توان تهیه هزینه زندگی را ندارند و دست استمداد به سوی دیگران دراز می کنند. مقامات محلی نسبت به افزایش شمار بی خانمان در این شهر هشدار داده اند.
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: