کارت های دعوت عروسی متفاوت

یک زوج قائمشهری اقدام به چاپ کارت عروسی خود به شکل قبض تلفن همراه کردند.

در این کارت به جای مشخصات قبض تلفن، مشخصات مراسم عروسی ثبت شده است.

 

کارت عروسی جالب, کارت عروسی به شکل قاجار, کارت عروسی متفاوت, کارت عروسی عجیب, نامه عروسی متفاوت, نامه عروسی به شکل قبض موبایل, کارت عروسی به شکل کارت تلفن, کارت عروسی قشنگ

کارت عروسی جالب, کارت عروسی به شکل قبض موبایل, کارت عروسی متفاوت, کارت عروسی عجیب, نامه عروسی متفاوت, نامه عروسی به شکل قبض موبایل, کارت عروسی به شکل کارت تلفن, کارت عروسی قشنگ

کارت عروسی جالب, کارت عروسی به شکل قاجار, کارت عروسی متفاوت, کارت عروسی عجیب, نامه عروسی متفاوت, نامه عروسی به شکل قبض موبایل, کارت عروسی به شکل کارت تلفن, کارت عروسی قشنگ

 

کارت عروسی جالب, کارت عروسی به شکل قاجار, کارت عروسی متفاوت, کارت عروسی عجیب, نامه عروسی متفاوت, نامه عروسی به شکل قبض موبایل, کارت عروسی به شکل کارت تلفن, کارت عروسی قشنگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: