کاریکاتور اعدام بابک زنجانی

 

کاریکاتور اعدام بابک زنجانی

در حاشیه تایید حکم اعدام بابک زنجانی و ساخت هشتگی در شبگه های اجتماعی با عنوان «پول کجاست؟» در اعتراض به اینکه اعدام، نه پول ها را بر می گرداند و نه مسببان اقدامات او را مشخص می کند!

کاریکاتور اعدام بابک زنجانی در لحظات آخر 

کارتن اعدام بابک‌زنجانی, کاریکاتور اعدام بابک زنجانی, کاریکاتور اعدام

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: